Pozor na Gety!!!

24.05.2010 21:39

Prekročenie 100.000-ceho prízpevku na fóre, tzv. vyžranie Getu, naviac tak obrovského a nádherne guľatého, na ktorom všetci pracovali niekoľko rokov je určite krásna udalosť.
Ale dávajte pozor!
Pri tak silnom emotívnom zážitku sa môžu zboriť steny medzi realitov a fikciov a vy sa ocitnete v svete, ktorý ste zaplavili spamov a zničili všetko živé.
Až na trolov, tí sú ako šváby, nedajú sa zničiť a naviac sú permamentne nasraní!