Roy (kostený golem) Vs. Oko ohňa a plameňa

21.07.2010 15:11

Robené v MS paint a asi to nikdy neprerobím v Inscape. Podľa mňa je to pekné tak, ako to je.

Téma - Láska na prvý pohľad.